Tänk om du i din hand höll ett recept på framgång?

Hur skulle du använda det?

THE CULTURAL

FLOW™

För att företag ska få en hälsosam företagskultur och nå sina uppsatta mål arbetar vi utifrån fyra viktiga punkter som alla påverkar varandra. Dessa områden är ofta: mål, kund, medarbetare och ledare. Genom att kartlägga styrkor och förbättringsområden, identifierar vi optimala profiler som får ligga till grund för utveckling av förmågor och kompetens. Inte minst är det ett tillförlitligt hjälpmedel vid rekrytering. Dessutom – när teamen ökar sin emotionella intelligens får företaget en exceptionell hävstång i såväl mjuka som hårda värden!

FLOW™

THE
CULTURAL

Tänk om du i din hand höll ett recept på framgång?

Hur skulle du använda det?

För att företag ska få en hälsosam företagskultur och nå sina uppsatta mål arbetar vi utifrån fyra viktiga punkter som alla påverkar varandra. Dessa områden är ofta: mål, kund, medarbetare och ledare. Genom att kartlägga styrkor och förbättringsområden, identifierar vi optimala profiler som får ligga till grund för utveckling av förmågor och kompetens. Inte minst är det ett tillförlitligt hjälpmedel vid rekrytering. Dessutom – när teamen ökar sin emotionella intelligens får företaget en exceptionell hävstång i såväl mjuka som hårda värden!

Vi kallar det The Cultural Flow™.

EQi-2.0

Kommunikation, problemhantering, optimism och flexibilitet är alla exempel på egenskaper som ingår i emotionell intelligens.
Det är också egenskaper som värderas högt i välfungerande organisationer.

EQ-i 2.0 är ett världsledande verktyg som används för att mäta och kartlägga emotionell intelligens.
Våra coacher är certifierade i EQ-i 2.0 vilket innebär att vi är kvalificerade att använda verktyget i rekrytering och utveckling av individer, team och organisationer.

Högpresterande team

I högpresterande team finns en stark vi-känsla. Medlemmarna har högt förtroende för varandra, vilket är grunden för en sund och jämlik relation. Med förtroende och autenticitet resulterar konflikter i en hälsosam utveckling och ett bättre samarbete. Teammedlemmarna har vilja och villighet till ständiga förbättringar och använder sig av kontaktskapande och stödjande kommunikation, lyhördhet och nyfikenhet.