företag

Vi arbetar med professionell coaching och The Cultural Flow™ som innebär att man utvecklar hela organisationen och skapar ett optimalt företagsklimat.  

Läs mer om The Cultural Flow™ på nedan länk:

THE CULTURAL FLOW™

Våra coacher är utbildade enligt ICF:s internationella riktlinjer och är även certifierade i EQ-i 2.0.  

Läs mer om professionell coaching på nedan länk:

COACHING

Våra coacher har bred kompetens med erfarenhet inom bland annat agilt ledarskap, tillverkning, service, spelbranscher, arbetsmiljö, marknad och försäljning.  

Kontakta oss för att ta reda på vilken lösning som passar bäst i ditt företag.

Utbildning i Coachande Ledarskap

Gå en endagskurs för att lära dig mer om coachande ledarskap. Bli bättre på att skapa engagemang och ge både dig själv och dina medarbetare förutsättning till att hitta sin potential. Detta är en dag då du får inspiration, kunskap och verktyg. Du får öva och diskutera och kommer gå hem med övertygelsen att alla tjänar på ett coachande ledarskap!  

Läs mer här: COACH UTBILDNING PDF

Föreläsningar

Vill ni ha en tänkvärd och betydelsefull föreläsning till er kick-off, studiedag eller kundevent?  Våra föreläsningar kan exempelvis handla om kontaktskapande kommunikation, coachande samtal eller emotionell kompetens. Vi vågar ”ruska om” våra åhörare och ger dem både inspiration och något som kan bli början på ett nytt sätt att tänka. 

Kontakta oss för idéer och offert. 

Många arbetsgivare ser att vi både under och efter pandemin kommer ha nya utmaningar och ett förändringsarbete där både företagsekonomin och medarbetarnas hälsa är viktiga delar. En professionell coach kan hjälpa till att stötta i det förändringsarbetet.  

Genom att någon gång i veckan samtala med en coach, får man hjälp att belysa sina problem och utmaningar samt att hitta strategier och möjligheter. För individen innebär detta ett ökat välmående och en positiv personlig utveckling. För företaget innebär det minskat antal sjukskrivningar och en bättre företagsekonomi. 

(10 timmar som kan delas ut till medarbetare​​)​