företag

Företaget mår bra när personalen mår bra

Vi arbetar med professionell coaching och The Cultural Flow™ som innebär att man utvecklar hela organisationen och skapar ett optimalt företagsklimat.  

Läs mer om The Cultural Flow™ på nedan länk:

THE CULTURAL FLOW™

Våra coacher är utbildade enligt ICF:s internationella riktlinjer och är även certifierade i EQ-i 2.0.  

Läs mer om professionell coaching på nedan länk:

COACHING

Våra coacher har bred kompetens med erfarenhet inom bland annat agilt ledarskap, tillverkning, service, spelbranscher, arbetsmiljö, marknad och försäljning.  

Kontakta oss för att ta reda på vilken lösning som passar bäst i ditt företag.

Hyr en coach

Många arbetsgivare ser att vi både under och efter pandemin kommer ha nya utmaningar och ett förändringsarbete där både företagsekonomin och medarbetarnas hälsa är viktiga delar. En professionell coach kan hjälpa till att stötta i det förändringsarbetet.  

Genom att någon gång i veckan samtala med en coach, får man hjälp att belysa sina problem och utmaningar samt att hitta strategier och möjligheter. För individen innebär detta ett ökat välmående och en positiv personlig utveckling. För företaget innebär det minskat antal sjukskrivningar och en bättre företagsekonomi. 

.
kr 1500
timme
  •  
.
kr 9900
dag
  •  
.
kr 12500
10st checkar
  •  

(10 timmar som kan delas ut till medarbetare​​)​

.
kr 1500
timme
  •  
TIMME
.
kr 9900
dag
  •  
HELDAG
.
kr 12500
  •  
10 checkar