coaching

Vad är coaching?

Den korta förklaringen är att coachen hjälper klienten att nå ett bestämt mål.  

Det finns många olika slags coacher, till exempel träningscoach, jobbcoach och businesscoach. På WeLearnIT jobbar vi med det som kallas professionell coaching. Vi jobbar även med ADHD-coaching, som liknar professionell coaching men är mer rådgivande.  

Professionell coaching

Våra coacher har utbildning och kompetens att jobba som till exempel livscoach, relationscoach och karriärcoach. Vi kan också vara behjälpliga vid krishantering och konflikthantering, både privat och yrkesmässigt.

Inom professionell coaching ser vi klienten som en resursstark person som själv sitter på svaren. För att förflytta klienten framåt och hitta svaren använder coachen bland annat öppna frågor, speglingar och reflektioner.  

I coachingen formulerar klienten sina egna mål. Tillsammans belyser vi nuläget för att skapa medvetenhet och hittar strategier så att klienten utvecklas vidare och når målen.   

Att jobba med professionell coaching betyder att coachen är utbildad enligt ICF:s internationella standard. Klienten kan känna sig trygg i att vi arbetar efter de 8 kärnkompetenserna:   

ADHD coaching

Vi är inte speciellt intresserade av att hjälpa dig bli “normal”. Inte heller är vi intresserade av att göra dig “funktionell”.  
Vårt intresse är att stödja dig i din resa att maximera din potential och ditt välmående!  

Vi ser våra klienter som hela, intakta och resursfulla individer. Vårt uppdrag som ADHD-coacher är att belysa våra klienters handlingar för ökad självmedvetenhet. Tillsammans identifierar vi hinder, upptäcker möjligheter och uppnår uppsatta mål.   

ADHD-coaching skiljer sig lite från vanlig coaching. Vi anpassar coachingen efter den specifika ADHD-individens behov. Genom att identifiera styrkor och utmaningar skapar vi tillsammans strategier för att använda sina styrkor och hantera sina utmaningar. Vi har också en verktygslåda, som vi gärna delar med oss av. Där finns mycket som kan vara till hjälp när man ska hantera sin ADHD i vardagen. 

Våra

Coacher