WelearnIT Blog

Kategori:

Emotionell Intelligens

Kategorier

Emotionell Intelligens
Marie Johansson

Smartare med känslor

Kan man verkligen bli smartare när man bli medveten om sina och andras känslor? Kanske tycker du att det är en konstig fråga, men svaret

Läs vidare >