Hur viktig är företagskulturen?

Du håller säkert med om att företagskulturen är väldigt viktig. Den påverkar hur personalen trivs, hur bra dina kundrelationer är, vilket resultat företaget gör och så vidare. Men hur får man en sund företagskultur? Det första du behöver göra är att skapa en medveten företagskultur där ni tillsammans bestämmer vilka värderingar, attityder och beteenden ni […]